[1]
A. Darugutni and Hendra Marcos, “KLASIFIKASI PERMAINAN BATU KERTAS GUNTING MENGGUNAKAN ALGORITMA CONVOLUTION NEURAL NETWORK (CNN)”, METHODIKA, vol. 9, no. 1, pp. 1–3, Mar. 2023.