(1)
Darugutni, A.; Hendra Marcos. KLASIFIKASI PERMAINAN BATU KERTAS GUNTING MENGGUNAKAN ALGORITMA CONVOLUTION NEURAL NETWORK (CNN). METHODIKA 2023, 9, 1-3.